Pozew o rozwód z orzekaniem o winie, z dziećmi (opieka naprzemienna)

0 out of 5

89,00 

Opis

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, z dziećmi (z opieką naprzemienną)

Dlaczego warto skorzystać z mojego wzoru, a nie jednego z ogólnodostępnych darmowych wzorów z Internetu?

Doświadczony adwokat

Nazywam się mecenas Justyna Tokarska, jestem adwokatem z 11-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Doskonalony latami

Oferowany wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie był przeze mnie udoskonalany przez lata praktyki na salach sądowych – dzięki temu wiem, co działa najlepiej.

Zawsze aktualny

Mój wzór uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach i w orzecznictwie (ostatnia aktualizacja – 10.08.2022) – darmowe wzory pozwów o rozwód często są już od dawna nieaktualne.

Dokładne instrukcje

Otrzymasz dokładne instrukcje i sugestie, jak uzupełnić zakupiony wzór.

Chcesz rozwieść się ze swoim współmałżonkiem z orzekaniem o winie, macie również dzieci, którymi chcecie się opiekować na zmianę, ale nie chcesz ponosić kosztów adwokata?

Jeśli tak, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup mojego autorskiego wzoru pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Dzięki temu otrzymasz dopracowany przez lata praktyki wzór, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na pozytywne dla Ciebie zakończenie procesu – rozwiedziesz się z winy współmałżonka, a Waszymi dziećmi będziecie opiekować się na zmianę!


Piaseczno, dnia 25 sierpnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział Cywilny
al. Solidarności 127
00-898 Warszawa

Powódka: Anna Kowalska
PESEL: 12345678910
zam. ul. Poznańska 1
05-500 Piaseczno

Pozwany: Jan Kowalski
zam. ul. Krakowska 2
05-500 Piaseczno

Opłata: 600 złotych (uiszczona przelewem na rachunek bankowy Sądu)

 

POZEW O ROZWÓD 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki Anny Kowalskiej i pozwanego Jana Kowalskiego przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego,
 2. pozostawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Aleksandrem Kowalskim urodzonym w dniu 27 stycznia 2017 roku w Radomiu obojgu rodzicom,
 3. ustalenie, że każdy z rodziców będzie naprzemiennie sprawował osobistą opiekę nad małoletnim Aleksandrem Kowalskim w ten sposób, że matka będzie sprawowała opiekę w miesiącach nieparzystych, zaś ojciec w miesiącach parzystych,
 4. ustalenie miejsce pobytu dziecka zgodnie z opieką naprzemienną opisaną powyżej,
 5. obciążenie obojga rodziców kosztami utrzymania małoletniego w równym stopniu,
 6. nieorzekanie o kontaktach,
 7. nieorzekanie o sposobie korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania,
 8. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Karoliny Sąsiadki (wezwanie na adres: ul. Młynarska 1, 26-600 Radom) na fakt sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego syna stron
 9. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania według norm przepisanych.

Na potwierdzenie wyłącznej winy pozwanego w rozkładzie pożycia małżeńskiego przedstawiam następujące dowody i wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z tych dowodów (wskazane dowody są jedynie przykładowe):

 1. zeznań świadka Ewy Kowalskiej (ul. Dworcowa 1 m. 2, 05-500 Piaseczno),
 2. zrzutów ekranu z portali społecznościowych,
 3. raportu detektywistycznego,
 4. korespondencji smsowej/mailowej,
 5. nagrań i filmów,
 6. wydruki z systemu GPS,
 7. potwierdzenia przelewów,
 8. potwierdzenia rezerwacji w hotelach, rachunki za restauracje, rachunki za wyjścia do kina.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński w dniu 12 lipca 2021 roku w Piasecznie. Z małżeństwa mają jedno małoletnie dziecko – Aleksandra Kowalskiego urodzonego 27 stycznia 2017 roku w Radomiu.

Na początku trwania małżeństwa pożycie stron układało się prawidłowo. Małżonkowie kochali się, wspólnie podejmowali decyzje dotyczące ich wspólnego życia, okazywali sobie zrozumienie i wzajemne wsparcie. Z upływem czasu relacje stron się zmieniły.

 

Aby otrzymać dostęp do całego wzoru, musisz go zamówić tutaj!


Każdy rozwód to sytuacja, która wymaga indywidualnych rozwiązań, zwłaszcza, gdy w grę wchodzi podział opieki nad dziećmi. W sytuacji, gdy do rozpadu małżeństwa dochodzi z winy jednej ze stron, ale jednocześnie rozstający się rodzice chcą zapewnić dziecku wyjątkową formę pieczy – opiekę naprzemienną, niezbędny jest profesjonalnie opracowany pozew rozwodowy. Wbrew pozorom, jego przygotowanie nie musi kosztować majątku – wystarczy, że skorzystasz z przygotowanego przeze mnie gotowego wzoru wraz ze wskazówkami uzupełnienia.

 

Orzeczenie o winie – kiedy jest możliwe

Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, Sąd może orzec rozwód z winy jednego (lub obojga) małżonków. To musi być wyraźnie zaznaczone w pozwie rozwodowym, a w trakcie procesu, konieczne będzie udowodnienie, że doszło do tzw. zachowania zawinionego. To może być zarówno działanie, np.:

 • stosowanie przemocy, fizycznej lub psychicznej, 
 • kierowanie gróźb w stronę partnera, 
 • niewierność, 
 • porzucenie małżonka, 
 • nadużywanie alkoholu,

ale także zaniechania, np. bezczynny tryb życia, mimo zdolności do pracy.

Jeżeli małżeństwo faktycznie rozpadło się z winy współmałżonka, warto pamiętać, że jeżeli Sąd orzeknie o winie byłego partnera, otwarta pozostaje droga do uzyskania alimentów (na rzecz małżonka, nie tylko dziecka). Profesjonalnie przygotowany pozew o rozwód z orzeczeniem o winie pozwoli sprawnie rozpocząć drogę formalną i przedstawić Sądowi sytuację.

 

Opieka naprzemienna – warunki do spełnienia

Fakt, iż jeden z małżonków zawinił, nie musi oznaczać, że rodzice nie są w stanie porozumieć się w kwestii opieki nad dziećmi. Jedną z możliwych form podziału opieki nad dziećmi po rozwodzie jest tzw. opieka naprzemienna, czyli sytuacja, w której dziecko mieszka w równych odstępach czasu u obojga rodziców (np. tydzień u mamy i tydzień u taty). Ta instytucja prawna nie jest opisana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale moje doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych pokazuje, że jeżeli Sąd uzna, że taka forma służy dobru dziecka, ustanowienie jej jest możliwe. 

Dużą pomocą będzie skorzystanie z profesjonalnego wzoru pozwu. Opierając się na wnioskach z mojej praktyki prawnej sporządziłam wzór, który krok po kroku pozwoli przygotować dokumenty rozwodowe.

Poza kwestiami formalnymi, co jeszcze jest konieczne, by udało się ustalić opiekę naprzemienną? W tej kwestii obie strony muszą być zgodne i przedstawić tzw. porozumienie wychowawcze, czyli przedstawić Sądowi, jak rodzice planują zapewnić dziecku funkcjonowanie w dwóch domach, spójne kontrolowanie postępów szkolnych i zasady finansowania jego utrzymania.


Co wyróżnia mój wzór pozwu o rozwód z winą? Oto 3 ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową:

 • wzór przygotowany przez doświadczonego adwokata
 • gotowy wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa
 • dokładne instrukcje i sugestie pomagające w przygotowaniu pozwu

 

Oto, co zyskujesz, decydując się na zakup mojego gotowego wzoru pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, z dziećmi:

 • otrzymasz gotowy do wypełnienia wzór pozwu, dzięki czemu unikniesz kosztów wynagrodzenia adwokata,
 • otrzymasz dokładną instrukcję wypełnienia dokumentu, co pozwoli Ci na szybkie i bezproblemowe przygotowanie pozwu o rozwód,
 • dodatkowo otrzymasz przykładowo wypełniony pozew, dzięki czemu unikniesz ewentualnych błędów i pomyłek przy przygotowaniu tego ważnego dokumentu.

To jednak nie wszystko!

 • otrzymasz także informacje co do dalszego postępowania przed Sądem rodzinnym, co pozwoli Ci na złożenie pozwu i rozpoczęcie procesu rozwodowego,
 • do dyspozycji otrzymasz dokumenty dostępne są w najpopularniejszym formacie Microsoft Word, dzięki czemu bez problemu poradzisz sobie z ich otwarciem i edycją.

Innymi słowy – otrzymujesz w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, aby na własną rękę rozpocząć proces rozwodowy z orzekaniem o winie w sytuacji, w której macie wspólne dzieci, z którymi chcecie opiekować się naprzemiennie!

 

Najważniejsze cechy mojego wzoru pozwu o rozwód:

 • gotowy do wypełnienia
 • autorski
 • aktualny
 • łatwy w wypełnieniu

Masz pytania? Napisz do mnie! Jeżeli wszystko jest dla Ciebie jasne, zamów wzór, z którym szybko i bezproblemowo rozpoczniesz proces rozwodowy z winy współmałżonka, na zakończenie którego dziećmi będziecie opiekować się naprzemiennie.

Adwokat Justyna Tokarska
zobacz stronę mojej kancelarii adwokackiej

podpis adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna