Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka

0 out of 5

69,00 

Opis

Wzór wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka

Dlaczego warto skorzystać z mojego wzoru, a nie jednego z ogólnodostępnych darmowych wzorów z Internetu?

Doświadczony adwokat

Nazywam się mecenas Justyna Tokarska, jestem adwokatem z 11-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Doskonalony latami

Oferowany wzór wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka był przeze mnie udoskonalany przez lata praktyki na salach sądowych – dzięki temu wiem, co działa najlepiej.

Zawsze aktualny

Mój wzór uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach i w orzecznictwie (ostatnia aktualizacja – 10.08.2022) – darmowe wzory wniosków o ustalenie miejsca pobytu często są już od dawna nieaktualne.

Dokładne instrukcje

Otrzymasz dokładne instrukcje i sugestie, jak uzupełnić zakupiony wzór.

Chcesz sformalizować i sądownie określić, przy którym z rodziców Twoje dziecko ma zamieszkać na co dzień, ale nie chcesz ponosić kosztów adwokata?

Jeśli tak, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup mojego autorskiego wzoru wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Dzięki temu otrzymasz dopracowany przez lata praktyki wzór, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na pozytywne dla Ciebie zakończenie procesu – aby Twoje dziecko mogło z Tobą zamieszkać!


Piaseczno, dnia 28 sierpnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Piasecznie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Tadeusza Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Wnioskodawczyni: Luiza Nowak
PESEL: 12345678910
zam. ul. Poznańska 1
05-500 Piaseczno

Uczestnik: Wojciech Kowalski
zam. ul. Krakowska 2
05-500 Piaseczno

Opłata: 100 zł (uiszczona przelewem na rachunek bankowy Sądu)

 

WNIOSEK
O USTALENIE MIEJSCA POBYTU DZIECKA

Niniejszym działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. ustalenie miejsca pobytu małoletniej Karoliny Kowalskiej urodzonej w dniu 1 października 2011 roku w Warszawie w każdorazowym miejscu zamieszkania jej matki Luizy Nowak,
 2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii OZSS celem wykazania kompetencji opiekuńczo-wychowawczych obojga rodziców, więzi łączącej małoletnią Karolinę Kowalską z każdym z rodziców, zasadności ustalenia miejsca pobytu małoletniej przy matce,
 3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków: 
  1. Jakuba Guzik (wezwanie na adres: ul. Wolska 2, 05-500 Piaseczno) na fakt prawidłowych kompetencji opiekuńczo – wychowawczych Luizy Nowak, silnej więzi łączącej wnioskodawczynię z córką, odpowiednich warunków lokalowych umożliwiających wnioskodawczyni sprawowanie stałej pieczy nad dzieckiem, odpowiednich warunków pracy wnioskodawczyni, nieprawidłowych relacji panujących między uczestnikami postępowania, a w konsekwencji zasadności ustalenia miejsca pobytu małoletniej Karoliny Kowalskiej w każdorazowym miejscu zamieszkania wnioskodawczyni,
 4. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:
  1. zaświadczenia z dnia 17 lutego 2021 roku na fakt, że wnioskodawczyni jest aktywnie zaangażowana w życie dziecka, jest członkiem trójki klasowej i pokrywa koszt prywatnej edukacji córki,
  2. wiadomości e-mail na fakt zwrócenia się przez wnioskodawczynię do placówki edukacyjnej małoletniej z prośbą o pomoc w zorganizowaniu regularnych spotkań z córką o psychologa szkolnego,
  3. wydruku z dziennika elektronicznego na fakt, że małoletnia pozostając pod opieką ojca nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych.
  4. zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych,

UZASADNIENIE

Małoletnia Karolina Kowalska urodziła się w dniu 1 października 2011 roku w Warszawie i jest córką wnioskodawczyni Luizy Nowak i uczestnika Wojciecha Kowalskiego. Miejsce pobytu małoletniej nie zostało dotychczas ustalone przez Sąd. 

Rodzice małoletniej poznali się w 2009 roku i niemalże od razu wspólnie zamieszkali w najętym mieszkaniu w Warszawie. Po niespełna dwóch latach trwania związku urodziła się małoletnia Karolina Kowalska. Uczestnik od samego początku prowadził imprezowy tryb życia, nadużywał alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, co nie niepokoiło wnioskodawczyni, która będąc zauroczona nowym partnerem, nie dostrzegała w jego zachowaniu nałogu. Problem zaczął narastać, gdy Luiza Nowak zaszła w ciążę, a uczestnik nie dostrzegł potrzeby zmiany dotychczasowego trybu życia. Jak wskazuje wnioskodawczyni, po porodzie została pozostawiona sama sobie z nowonarodzonym dzieckiem. Od tego czasu rodzice małoletniej zajmowali osobne pokoje w mieszkaniu i w zasadzie funkcjonowali jako współlokatorzy.

 

Aby otrzymać dostęp do całego wzoru, musisz go zamówić tutaj!


Miejsce zamieszkania dziecka zgodnie z art. 26 kodeksu cywilnego jest przy rodzicach. Jednak gdy dojdzie o orzeczenia rozwodu lub rozpadu nieformalnego związku, rodzice muszą zdecydować, gdzie będzie mieszkać dziecko po ich rozstaniu. Jeśli nie mogą się porozumieć, o miejscu zamieszkania dziecka orzeka Sąd rodzinny. Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka, kompetencje rodzicielskie, a gdy dziecko jest już starsze, uwzględnia także rozsądne życzenia dziecka.

 

Jakie korzyści daje ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Jeżeli Sąd nie ograniczył ani nie pozbawił żadnego z rodziców władzy rodzicielskiej, zarówno matka, jak i ojciec dziecka mogą wnioskować o ustalenie przy nich miejsca zamieszkania. Jakie znaczenie ma sądowe ustalenie miejsca zamieszkania? Z jednej strony stanowi ułatwienie w codziennych, życiowych sprawach. Ale przede wszystkim, ułatwia podejmowanie dalszych kroków prawnych. Rodzic, który sprawuje nad dzieckiem osobistą opiekę – czyli ten, u którego dziecko ma swoje miejsce zamieszkania – ma możliwość złożenia pozwu o alimenty. Z kolei rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, może wnioskować o zabezpieczenie kontaktów.

 

Jak doprowadzić do sądowego ustalenia miejsca pobytu dziecka?

Najważniejszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rodzinnego. Czy podczas takiego postępowania, rodzic koniecznie musi być reprezentowany przez adwokata? Nie, można zrezygnować z obsługi kancelarii, np. korzystając z gotowego wzoru wniosku o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. Wskazówki wypełniania poprowadzą przez wszystkie elementy pisma i pomogą przygotować profesjonalny i poprawny wniosek do sądu.

Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania składa ten rodzic, który pełni opiekę nad dzieckiem – czyli ten, z którym małoletni mieszka. We wniosku musi być określony odpowiedni Sąd i dane uczestników postępowania. Wniosek musi być odpowiednio uzasadniony. Sąd będzie zainteresowany takimi informacjami jak np.:

 • relacje dziecka z każdym z rodziców,
 • sposób realizowania obowiązków rodzicielskich,
 • znajomość trybu życia i potrzeb dziecka przez każdego z rodziców,
 • gdzie dziecko mieszkało wraz z rodzicami przed rozpadem związku,
 • kompetencje i predyspozycje rodziców do opieki i wychowywania dziecka.

Sąd będzie rozpatrywać wniosek opierając się na dowodach. To może być m.in. wywiad środowiskowy, opinie biegłych (np. psychologa), w przypadku starszych dzieci – ich życzenia, zeznania świadków, którzy znają sytuację rodzinną, zdjęcia miejsca zamieszkania, inne dokumenty – np. opinia psychologa z prywatnej wizyty.

Zadaniem Sądu jest staranne rozpatrzenie sprawy z myślą o dobru dziecka, dlatego wszystkie okoliczności muszą być jasno i wiarygodnie przedstawione we wniosku o ustalenie miejsca zamieszkania.


Co wyróżnia mój wzór wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka? Oto 3 ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową:

 • wzór przygotowany przez doświadczonego adwokata
 • gotowy wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa
 • dokładne instrukcje i sugestie pomagające w przygotowaniu wniosku

 

Oto, co zyskujesz, decydując się na zakup mojego gotowego wzoru wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka:

 • otrzymasz gotowy do wypełnienia wzór wniosku, dzięki czemu unikniesz kosztów wynagrodzenia adwokata,
 • otrzymasz dokładną instrukcję wypełnienia dokumentu, co pozwoli Ci na szybkie i bezproblemowe przygotowanie wniosku o ustalenie miejsca pobytu,
 • dodatkowo otrzymasz przykładowo wypełniony wniosek, dzięki czemu unikniesz ewentualnych błędów i pomyłek przy przygotowaniu tego ważnego dokumentu.

To jednak nie wszystko!

 • otrzymasz także informacje co do dalszego postępowania przed Sądem rodzinnym, co pozwoli Ci na złożenie wniosku i rozpoczęcie procesu formalizowania miejsca zamieszkiwania dziecka,
 • do dyspozycji otrzymasz dokumenty dostępne są w najpopularniejszym formacie Microsoft Word, dzięki czemu bez problemu poradzisz sobie z ich otwarciem i edycją.

Innymi słowy – otrzymujesz w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, aby na własną rękę ustalić miejsce zamieszkiwania Twojego dziecka!

 

Najważniejsze cechy mojego wzoru wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka:

 • gotowy do wypełnienia
 • autorski
 • aktualny
 • łatwy w wypełnieniu

Masz pytania? Napisz do mnie! Jeżeli wszystko jest dla Ciebie jasne, zamów wzór, z którym szybko i bezproblemowo rozpoczniesz proces ustalania miejsca pobytu dziecka.

Adwokat Justyna Tokarska
zobacz stronę mojej kancelarii adwokackiej

podpis adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna