Wniosek o ustalenie kontaktów

0 out of 5

69,00 

Opis

Wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Dlaczego warto skorzystać z mojego wzoru, a nie jednego z ogólnodostępnych darmowych wzorów z Internetu?

Doświadczony adwokat

Nazywam się mecenas Justyna Tokarska, jestem adwokatem z 11-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Doskonalony latami

Oferowany wzór wniosku o ustalenie kontaktów był przeze mnie udoskonalany przez lata praktyki na salach sądowych – dzięki temu wiem, co działa najlepiej.

Zawsze aktualny

Mój wzór uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach i w orzecznictwie (ostatnia aktualizacja – 10.08.2022) – darmowe wzory wniosków o ustalenie kontaktów często są już od dawna nieaktualne.

Dokładne instrukcje

Otrzymasz dokładne instrukcje i sugestie, jak uzupełnić zakupiony wzór.

Chcesz sformalizować i sądownie określić zasady opiekowania się swoim dzieckiem, ale nie chcesz ponosić kosztów adwokata?

Jeśli tak, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup mojego autorskiego wzoru wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Dzięki temu otrzymasz dopracowany przez lata praktyki wzór, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na pozytywne dla Ciebie zakończenie procesu!


Piaseczno, dnia 29 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Piasecznie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Tadeusza Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Wnioskodawca: Oskar Kowalski
PESEL: 12345678910
zam. ul. Poznańska 1
05-500 Piaseczno

Uczestniczka: Anna Nowak
zam. ul. Krakowska 2
05-500 Piaseczno

Opłata: 100 zł (uiszczona przelewem na rachunek bankowy Sądu)

WNIOSEK
O USTALENIE KONTAKTÓW

Działając w imieniu mojego mocodawcy (pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w załączeniu) wnoszę o:

 1. ustalenie, że Oskar Kowalski ma prawo do osobistych kontaktów z małoletnią córką Blanką Kowalską bez obecności jego matki Dagmary Nowak i poza miejscem zamieszkania dziecka:
  1. w tygodniach parzystych: w każdy wtorek i czwartek miesiąca od godziny 17.00 do godziny 19.00,
  2. w tygodniach nieparzystych: w każdy poniedziałek miesiąca od godziny 17.00 do godziny 19.00 oraz w weekend poczynając od czwartku od godziny 17.00 do niedzieli do godziny 17.00

za wyjątkiem okresu wakacji letnich, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, tzw. „długich weekendów” oraz dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym każdorazowo ojciec odbierze córkę z miejsca zamieszkania i odprowadzi go do miejsca zamieszkania po zakończonym kontakcie

  1. w okresie wakacji letnich od dnia 15 sierpnia od godziny 09.00 do dnia 31 sierpnia do godziny 17.00,
  2. w okresie Świąt Bożego Narodzenia w latach parzystych: od dnia 24 grudnia od godziny 9.00 do dnia 25 grudnia do godziny 17.00,
  3. w okresie Świąt Bożego Narodzenia w latach nieparzystych: od dnia 25 grudnia od godziny 9.00 do dnia 26 grudnia do godziny 17.00,
  4. w okresie Świąt Wielkanocnych w latach parzystych: od godziny 9.00 w Wielką Sobotę do godziny 17.00 w Wielką Niedzielę,
  5. w okresie Świąt Wielkanocnych w latach nieparzystych: od godziny 9.00 w Wielką Niedzielę do godziny 17.00 w Wielki Poniedziałek,
  6. w dniu 1 maja od godziny 9:00 do godziny 17:00,
  7. w dniu 1 listopada w latach parzystych: od godziny 9.00 do godziny 17.00,
  8. w dniu 11 listopada w latach nieparzystych od godziny 9.00 do godziny 17.00,
  9. w dniu 1 czerwca (Dzień Dziecka) każdego roku od godziny 9.00 do godziny 14.00,
  10. w 23 czerwca (Dzień Ojca) każdego roku od godziny 9.00 do godziny 14.00

przy czym każdorazowo ojciec odbierze córkę z miejsca zamieszkania i odprowadzi go do miejsca zamieszkania po zakończonym kontakcie,

 1. wydanie na czas trwania niniejszego postępowania postanowienia zabezpieczającego poprzez ustalenie, że Oskar Kowalski ma prawo do osobistych kontaktów z małoletnią Blanką Kowalską bez obecności jej matki Dagmary Nowak i poza miejscem zamieszkania dziecka w sposób wskazany w punkcie 1a niniejszego wniosku,

Aby otrzymać dostęp do całego wzoru, musisz go zamówić tutaj!


Jednym z podstawowych praw rodzica, nawet gdy zostanie on pozbawiony władzy rodzicielskiej, jest prawo do kontaktu z dzieckiem, co reguluje art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Gdy rodzice żyją w związku, wykonuje się je w naturalny, codzienny sposób. W przypadku rozpadu związku potrzebne jest ustalenie form i częstotliwości kontaktu. Gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się w tej kwestii, konieczne jest ustalenie kontaktów z dzieckiem przez Sąd rodzinny. Odpowiedni wniosek może złożyć zarówno ojciec, jak i matka dziecka, zarówno ten rodzic, z którym dziecko przebywa po rozstaniu, jak i ten, który nie mieszka z dzieckiem w jednym miejscu.

 

W jaki sposób można uregulować kontakty z dzieckiem

Ustalając formę i sposób kontaktów rodzica z dzieckiem, Sąd bierze pod uwagę jego wiek, stan zdrowia, rozwój i relację z rodzicem, a w przypadku starszych dzieci – także ich rozsądne życzenia. Kontakt może być realizowany zarówno bezpośrednio – poprzez odwiedziny w miejscu zamieszkania, wizyty w domu rodzica, wspólne wyjścia i wyjazdy poza miejsce stałego pobytu dziecka. Inną, uzupełniającą formą kontaktu jest korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość, czyli np. rozmowy telefoniczne i korzystanie z komunikatorów online.

We wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem trzeba uwzględnić wszystkie okoliczności – Sąd będzie rozstrzygał wyłącznie o tym, o co zostało zawnioskowane we wniosku. Dlatego warto pamiętać, by wyznaczyć nie tylko kontakty w określone dni tygodnia. Pod uwagę trzeba wziąć także wyjątkowe terminy, takie jak wakacje i święta. Gdy zachodzi taka potrzeba, we wniosku o ustalenie kontaktów mogą być także uwzględnione warunki do spełnienia, takie jak obecność kuratora, czy zachowanie stanu trzeźwości w trakcie wizyty dziecka.

 

Jak przygotować wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Jeżeli samodzielna próba porozumienia ani włączenie mediatora nie pomogą, niezbędna jest droga sądowa. Kluczową kwestią jest przygotowanie i złożenie poprawnego i odpowiednio uargumentowanego wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. W opracowanym przeze mnie gotowym wzorze znajdziesz także instrukcję dotyczącą uzupełnienia wniosku, dzięki którym przygotujesz pismo w prosty sposób. We wniosku muszą się znaleźć takie elementy jak:

 • określenie właściwego Sądu,
 • dane stron postępowania,
 • wskazanie, w jakiej formie i w jakim czasie mają się odbywać kontakty z dzieckiem,
 • ewentualne inne żądania, warunkujące kontakty,
 • możliwe kary za niedopuszczenie do kontaktu przez drugiego rodzica,
 • argumentacja oparta na dowodach.

Kontakt z własnym dzieckiem to sprawa niezwykle ważna dla każdego rodzica, dlatego opracowując wniosek, opierałam się na swoim wieloletnim doświadczeniu w postępowaniach przed Sądami rodzinnymi.


Co wyróżnia mój wzór wniosku o ustalenie kontaktów? Oto 3 ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową:

 • wzór przygotowany przez doświadczonego adwokata
 • gotowy wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa
 • dokładne instrukcje i sugestie pomagające w przygotowaniu wniosku

 

Oto, co zyskujesz, decydując się na zakup mojego gotowego wzoru wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem:

 • otrzymasz gotowy do wypełnienia wzór wniosku, dzięki czemu unikniesz kosztów wynagrodzenia adwokata,
 • otrzymasz dokładną instrukcję wypełnienia dokumentu, co pozwoli Ci na szybkie i bezproblemowe przygotowanie wniosku o ustalenie kontaktów,
 • dodatkowo otrzymasz przykładowo wypełniony wniosek, dzięki czemu unikniesz ewentualnych błędów i pomyłek przy przygotowaniu tego ważnego dokumentu.

To jednak nie wszystko!

 • otrzymasz także informacje co do dalszego postępowania przed Sądem rodzinnym, co pozwoli Ci na złożenie wniosku i rozpoczęcie procesu formalizowania kontaktów z dzieckiem
 • do dyspozycji otrzymasz dokumenty dostępne są w najpopularniejszym formacie Microsoft Word, dzięki czemu bez problemu poradzisz sobie z ich otwarciem i edycją.

Innymi słowy – otrzymujesz w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, aby na własną rękę ustalić zasady kontaktu dziecka z obojgiem rodziców!

 

Najważniejsze cechy mojego wzoru wniosku o ustalenie kontaktów:

 • gotowy do wypełnienia
 • autorski
 • aktualny
 • łatwy w wypełnieniu

Masz pytania? Napisz do mnie! Jeżeli wszystko jest dla Ciebie jasne, zamów wzór, z którym szybko i bezproblemowo rozpoczniesz proces ustalania kontaktów z dzieckiem.

Adwokat Justyna Tokarska
zobacz stronę mojej kancelarii adwokackiej

podpis adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna