Baza wiedzy

Jak uzyskać jak najwyższe alimenty?

Kwestię alimentów – czyli powstania obowiązku alimentacyjnego w polskim prawie reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. To świadczenie, płacone przez bliskich, na rzecz osoby, która nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Najczęściej słyszy się o alimentach przyznawanych na rzecz dzieci, jednak nie jest to jedyna grupa osób, która może być...

Jakie są przesłanki do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Od momentu narodzin dziecka, rodzicom przysługują prawa i obowiązki wobec niego, które określamy mianem władzy rodzicielskiej. W wyjątkowych okolicznościach Sąd rodzinny może zadecydować o ograniczeniu praw rodzicielskich – kiedy taka sytuacja może mieć miejsce?   Co oznacza władza rodzicielska Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym...

Jak wziąć rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód to zawsze trudna sytuacja – oznacza rozpad związku między dwojgiem małżonków. Jeżeli jednak byli partnerzy nie są w głębokim i poważnym konflikcie, można przeprowadzić go w sposób o wiele szybszy i mniej obciążający psychicznie, korzystając z instytucji rozwodu bez orzeczenia o winie.   Rozwód bez orzekania o winie – co oznacza? O...