Baza wiedzy

Jakie są przesłanki do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Od momentu narodzin dziecka, rodzicom przysługują prawa i obowiązki wobec niego, które określamy mianem władzy rodzicielskiej. W wyjątkowych okolicznościach Sąd rodzinny może zadecydować o ograniczeniu praw rodzicielskich – kiedy taka sytuacja może mieć miejsce?   Co oznacza władza rodzicielska Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym...

Jak uzyskać jak najwyższe alimenty?

Kwestię alimentów – czyli powstania obowiązku alimentacyjnego w polskim prawie reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. To świadczenie, płacone przez bliskich, na rzecz osoby, która nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Najczęściej słyszy się o alimentach przyznawanych na rzecz dzieci, jednak nie jest to jedyna grupa osób, która może być...

Jak wziąć rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód to zawsze trudna sytuacja – oznacza rozpad związku między dwojgiem małżonków. Jeżeli jednak byli partnerzy nie są w głębokim i poważnym konflikcie, można przeprowadzić go w sposób o wiele szybszy i mniej obciążający psychicznie, korzystając z instytucji rozwodu bez orzeczenia o winie.   Rozwód bez orzekania o winie – co oznacza? O...