Pozew o alimenty

0 out of 5

69,00 

Opis

Wzór pozwu o alimenty

Dlaczego warto skorzystać z mojego wzoru, a nie jednego z ogólnodostępnych darmowych wzorów z Internetu?

Doświadczony adwokat

Nazywam się mecenas Justyna Tokarska, jestem adwokatem z 11-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Doskonalony latami

Oferowany wzór pozwu o alimenty był przeze mnie udoskonalany przez lata praktyki na salach sądowych – dzięki temu wiem, co działa najlepiej.

Zawsze aktualny

Mój wzór uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach i w orzecznictwie (ostatnia aktualizacja – 10.08.2022) – darmowe wzory pozwów o alimenty często są już od dawna nieaktualne.

Dokładne instrukcje

Otrzymasz dokładne instrukcje i sugestie, jak uzupełnić zakupiony wzór.

Chcesz zacząć uzyskiwać alimenty, ale nie chcesz ponosić kosztów adwokata?

Jeśli tak, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup mojego autorskiego wzoru pozwu o alimenty. Dzięki temu otrzymasz dopracowany przez lata praktyki wzór, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na pozytywne dla Ciebie zakończenie procesu – zaczniesz otrzymywać alimenty!


Piaseczno, dnia 27 sierpnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Piasecznie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Tadeusza Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Powód:
małoletni Michał Lisek
PESEL:

reprezentowany przez matkę
Sylwię Kowalską
PESEL

wszyscy zamieszkali
Pogodna 28
05-500 Piaseczno

Pozwany: Daniel Lisek
zam. ul. Pochmurna 16
05-500 Piaseczno

Wartość przedmiotu sporu: 24.000 zł

Pozew wolny od opłaty

POZEW O ALIMENTY

Niniejszym działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. zasądzenie od pozwanego Daniela Lisek na rzecz powoda Michała Lisek alimentów
  w kwocie po 2.000 złotych miesięcznie, przy czym alimenty te mają być płatne do rąk matki małoletniego Sylwii Kowalskiej poczynając od dnia wniesienia pozwu do 10-go dnia każdego miesiąca z góry z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat do rąk uprawnionego,
 2. wydanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia poprzez zobowiązanie Daniela Lisek na czas trwania toczącego się postępowania do łożenia na rzecz małoletniego Michała Lisek alimentów w kwocie po 2.000 złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki małoletniego Sylwii Kowalskiej do 10-go dnia każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności któregokolwiek ze świadczeń;
 3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów w postaci:
  1. dokumentacji medycznej

na potwierdzenie faktu stanu zdrowia małoletniego uzasadniającego ponoszenie wydatków na leczenie

  1. umowy najmu lokalu mieszkalnego 
  2. potwierdzeń uiszczania przez matkę powodów czynszu najmu lokalu mieszkalnego 
  3. umowy o świadczenie usług (telewizja, Internet)
  4. faktur VAT:

 

Aby otrzymać dostęp do całego wzoru, musisz go zamówić tutaj!


Obowiązek alimentacyjny polega na zapewnieniu członkom rodziny środków na zrealizowanie uzasadnionych potrzeb, gdy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, takie świadczenie musi pokryć koszty utrzymania – czyli jedzenia, zapewnienia dachu nad głową, ubrań, leków, oraz koszty wychowania – czyli wszystkie wydatki związane z utrzymaniem zdrowia, kondycji fizycznej, rozwojem kulturalnym czy wykształceniem.

Aby Sąd mógł zasądzić przyznanie alimentów, musi dokładnie zbadać sprawę i przedstawione dowody, dotyczące m.in. środków na utrzymanie. W takich sprawach dobrze przygotowany pozew o alimenty jest niezwykle ważny – to punkt wyjścia dla całego postępowania. Korzystając z opracowanego przeze mnie wzoru pozwu o alimenty masz pewność, że maksymalizujesz swoje szanse na pozytywny wynik sprawy.

 

Komu mogą być przyznane alimenty?

Choć zazwyczaj alimenty kojarzymy ze świadczeniem płaconym przez jednego z rodziców na utrzymanie dziecka po rozwodzie, to można je uzyskać także innych przypadkach. Komu mogą być przyznane alimenty?

 • dzieciom, aż do czasu, gdy są w stanie utrzymać się samodzielnie (w kodeksie nie jest wyznaczona żadna konkretna granica wieku),
 • rodzicom, gdy np. ze względu na zaawansowany wiek nie są w stanie utrzymać się samodzielnie,
 • byłemu małżonkowi, gdy dotknie go ubóstwo – w przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie,
 • byłemu małżonkowi – gdy po rozwodzie pogorszy się jego status materialny, a Sąd orzekł o winie drugiej strony. 

Kto zatem może być obciążony obowiązkiem alimentacyjnym? Zazwyczaj to najbliższa rodzina: w stosunku do dzieci to rodzice, w stosunku to starszych rodziców dzieci. W wyjątkowych przypadkach mogą zostać obciążeni dalsi krewni, a nawet osoby wyłącznie spowinowacone (np. ojczym, przyrodnie rodzeństwo).

 

Co jest potrzebne, by ubiegać się o alimenty?

Punktem wyjścia jest oczywiście poprawnie sporządzony pozew (w tym pomoże gotowy wzór, wraz ze wskazówkami wypełniania), w którym zostanie wskazany:

 • właściwy Sąd,
 • powód i pozwany – warto pamiętać, ze w przypadku alimentów na dziecko, to właśnie ono będzie powodem, reprezentowanym przez rodzica,
 • wartość przedmiotu sporu – czyli wysokość wnioskowanych alimentów,
 • uzasadnienie, czyli w zasadzie najważniejsza część, która będzie miała największy wpływ na wynik sprawy.

Opracowany wzór krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie elementy pozwu.

Aby móc podeprzeć swoją argumentację w Sądzie, warto przygotować się wcześniej. Co to oznacza? To m.in. spisanie niezbędnych wydatków ponoszonych na dziecko wraz dowodami, które wykażą, jaka jest faktycznie wysokość kosztów utrzymania. Trzeba także pamiętać, że Sąd będzie brać pod uwagę nie tylko koszty, ale także możliwości finansowe drugiej strony.


Co wyróżnia mój wzór pozwu o alimenty? Oto 3 ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową:

 • wzór przygotowany przez doświadczonego adwokata
 • gotowy wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa
 • dokładne instrukcje i sugestie pomagające w przygotowaniu pozwu

 

Oto, co zyskujesz, decydując się na zakup mojego gotowego wzoru pozwu o alimenty:

 • otrzymasz gotowy do wypełnienia wzór pozwu, dzięki czemu unikniesz kosztów wynagrodzenia adwokata,
 • otrzymasz dokładną instrukcję wypełnienia dokumentu, co pozwoli Ci na szybkie i bezproblemowe przygotowanie pozwu o alimenty,
 • dodatkowo otrzymasz przykładowo wypełniony pozew, dzięki czemu unikniesz ewentualnych błędów i pomyłek przy przygotowaniu tego ważnego dokumentu.

To jednak nie wszystko!

 • otrzymasz także informacje co do dalszego postępowania przed Sądem rodzinnym, co pozwoli Ci na złożenie pozwu i rozpoczęcie procesu starania się o alimenty,
 • do dyspozycji otrzymasz dokumenty dostępne są w najpopularniejszym formacie Microsoft Word, dzięki czemu bez problemu poradzisz sobie z ich otwarciem i edycją.

Innymi słowy – otrzymujesz w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, aby na własną rękę rozpocząć proces starania się o otrzymywanie alimentów!

 

Najważniejsze cechy mojego wzoru pozwu o podwyższenie alimentów:

 • gotowy do wypełnienia
 • autorski
 • aktualny
 • łatwy w wypełnieniu

Masz pytania? Napisz do mnie! Jeżeli wszystko jest dla Ciebie jasne, zamów wzór, z którym szybko i bezproblemowo rozpoczniesz proces starania się o alimenty.

Adwokat Justyna Tokarska
zobacz stronę mojej kancelarii adwokackiej

podpis adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna