Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

5.00 out of 5

59,00 

Opis

Wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Dlaczego warto skorzystać z mojego wzoru, a nie jednego z ogólnodostępnych darmowych wzorów z Internetu?

Doświadczony adwokat

Nazywam się mecenas Justyna Tokarska, jestem adwokatem z 11-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Doskonalony latami

Oferowany wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej był przeze mnie udoskonalany przez lata praktyki na salach sądowych – dzięki temu wiem, co działa najlepiej.

Zawsze aktualny

Mój wzór uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach i w orzecznictwie (ostatnia aktualizacja – 10.08.2022) – darmowe wzory wniosków o pozbawienie władzy rodzicielskiej często są już od dawna nieaktualne.

Dokładne instrukcje

Otrzymasz dokładne instrukcje i sugestie, jak uzupełnić zakupiony wzór.

Chcesz pozbawić drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej nad Waszym dzieckiem, ale nie chcesz ponosić kosztów adwokata?

Jeśli tak, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup mojego autorskiego wzoru wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Dzięki temu otrzymasz dopracowany przez lata praktyki wzór, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na pozytywne dla Ciebie zakończenie procesu – pozbawisz drugiego rodzica władzy rodzicielskiej!


Piaseczno, dnia 19 sierpnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Piasecznie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Tadeusza Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Wnioskodawczyni: Beata Lisek
zam. ul. Promienna 49
05-500 Piaseczno
PESEL: 

Uczestnik: Krzysztof Wilczek
Ciemna 87
05-500 Piaseczno
PESEL : 

Opłata: 100 zł (uiszczona przelewem na rachunek bankowy Sądu)

 

WNIOSEK 

O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Niniejszym działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. pozbawienie władzy rodzicielskiej Krzysztofa Wilczek nad małoletnim Kamilem Wilczek, urodzonym w dniu 25 lipca 2004 roku w Warszawie,
 2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:
  1. zeznań świadka Macieja Kowalskiego (wezwanie na adres: ul. Promienna 49, 05-500 Piaseczno) na potwierdzenie faktu nieutrzymywania przez uczestnika kontaktów z małoletnim synem, unikania przez uczestnika realizacji obowiązku  alimentacyjnego, niewykazywania przez uczestnika zainteresowania małoletnim Kamilem Wilczek i faktycznego nieuczestniczenia w jego życiu, a także wynikającej z tego niemożności realizacji elementów władzy rodzicielskiej przysługującej uczestnikowi nad małoletnim,
  2. korespondencji sms-owej wnioskodawczyni i uczestnika,
  3. wykazu połączeń telefonicznych

na fakt sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego, braku współdziałania w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz braku zainteresowania ojca dzieckiem

oraz zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Małoletni Kamil Wilczek urodził się w dniu 25 lipca 2004 roku w Warszawie i jest dzieckiem pochodzącym z nieformalnego związku Beaty Lisek i Krzysztofa Wilczek. Uczestnik przejawiał zainteresowanie sprawami dziecka przez pierwszy rok życia, a następnie wyprowadził się ze wspólnego mieszkania i zaprzestał dokładania jakichkolwiek starań o wychowanie i utrzymanie małoletniego poprzestając jedynie na sporadycznych, uzależnionych od jego chęci odwiedzinach małoletniego. Od 2007 roku wnioskodawczyni pozostaje w związku z Maciejem Kowalskim, z którym zawarła małżeństwo w 2013 roku. Wspólnie z małżonkiem sprawuje pełną pieczę nad małoletnim Kamilem Wilczek.

Uczestnik nie interesuje się małoletnim synem, nie uczestniczy w żaden sposób w jego życiu
i nie współdecyduje o jego istotnych sprawach. Krzysztof Wilczek w żaden sposób nie zabiega o kontakt z dzieckiem – nie spotyka się z nim oraz nie podejmuje nawet prób kontaktu telefonicznego za pośrednictwem matki małoletniego. Małoletni Kamil Wilczek nie traktuje uczestnika jako swojego ojca, gdyż nigdy nie pełnił takiej roli w jego życiu. Uczestnik nie interesuje się życiem syna, nie przejawia nawet zainteresowania zapewnieniem mu środków utrzymania. W całości przerzucił ten obowiązek na matkę dziecka.

 

Aby otrzymać dostęp do całego wzoru, musisz go zamówić tutaj!


Polski ustawodawca w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w szczególny sposób dba o dobro dziecka. Choć w normalnej sytuacji zakłada się, że najlepiej zadbają o nie rodzice, to w wyjątkowych przypadkach, by chronić dziecko, może zostać zastosowany art. 111. Zgodnie z jego pierwszym paragrafem, istnieją okoliczności, w których ze względu na dobro dziecka, jednemu lub obojgu rodziców może zostać odebrana władza rodzicielska.

 

Kiedy jest możliwe odebranie władzy rodzicielskiej?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść z powodu jednej z trzech przesłanek. Pierwsza z nich to sytuacja, gdy istnieje trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Jak to rozumieć? Sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica, który jest nieobecny lub nie jest w stanie wykonywać obowiązków i wychowywać dziecka. Przykładowo to mogą być takie wypadki losowe jak:

 • zaginięcie,
 • ciężka i długotrwała choroba, ograniczająca, lub uniemożliwiająca świadome decydowanie i kontakt z rodzicem, 
 • odbywanie długiej kary pozbawienia wolności.

Kolejny powód do pozbawienia władzy rodzicielskiej to jej nadużywanie. To np. 

 • przypadki stosowania kar cielesnych, 
 • przemoc fizyczna i psychiczna, 
 • podsuwanie dziecku substancji uzależniających, 
 • zmuszanie do nierządu. 

Trzecią grupę przyczyn stanowi rażące zaniedbywanie obowiązków przez rodzica. Przejawem takiego stanu może być niepłacenie alimentów na utrzymanie dziecka, brak kontaktu z dzieckiem, ignorowanie jego potrzeb i rozwoju.

Warto pamiętać, że odebranie władzy rodzicielskiej nie oznacza zerwania więzi rodzica z dzieckiem. Rodzic nadal ma prawo do kontaktu – chyba, że ze względu na ochronę dziecka Sąd postanowi inaczej. Odebranie władzy rodzicielskiej nie znosi obowiązku płacenia alimentów, ani prawa do dziedziczenia.

 

Jak doprowadzić do odebrania władzy rodzicielskiej?

Podstawą postępowania jest złożenie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej przez drugiego rodzica, inne osoby bliskie, prokuratora lub pracownika szkoły, do właściwego Sądu rodzinnego (zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka).  Niezbędne jest także przedstawienie dokładnych danych osoby wnioskującej i wszystkich członków postępowania. Kluczowe jest oczywiście uzasadnienie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej i przedstawienie dowodów. Tego typu sprawy Sąd rozpatruje z najwyższą uwagą, dlatego tak istotne jest, aby złożyć poprawny i logicznie uargumentowany wniosek. By uniknąć ponoszenia wysokich kosztów wynagrodzenia adwokata, opracowałam gotowy wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej, wraz z dokładną instrukcją dotyczącą uzupełniania.


Co wyróżnia mój wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej? Oto 3 ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową:

 • wzór przygotowany przez doświadczonego adwokata
 • gotowy wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa
 • dokładne instrukcje i sugestie pomagające w przygotowaniu wniosku

 

Oto, co zyskujesz, decydując się na zakup mojego gotowego wzoru wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

 • otrzymasz gotowy do wypełnienia wzór wniosku, dzięki czemu unikniesz kosztów wynagrodzenia adwokata,
 • otrzymasz dokładną instrukcję wypełnienia dokumentu, co pozwoli Ci na szybkie i bezproblemowe przygotowanie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • dodatkowo otrzymasz przykładowo wypełniony wniosek, dzięki czemu unikniesz ewentualnych błędów i pomyłek przy przygotowaniu tego ważnego dokumentu.

To jednak nie wszystko!

 • otrzymasz także informacje co do dalszego postępowania przed Sądem rodzinnym, co pozwoli Ci na złożenie wniosku i rozpoczęcie procesu pozbawiania drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej,
 • do dyspozycji otrzymasz dokumenty dostępne są w najpopularniejszym formacie Microsoft Word, dzięki czemu bez problemu poradzisz sobie z ich otwarciem i edycją.

Innymi słowy – otrzymujesz w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, aby na własną rękę pozbawić drugiego rodzica władzy rodzicielskiej nad Waszym dzieckiem!

 

Najważniejsze cechy mojego wzoru wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

 • gotowy do wypełnienia
 • autorski
 • aktualny
 • łatwy w wypełnieniu

Masz pytania? Napisz do mnie! Jeżeli wszystko jest dla Ciebie jasne, zamów wzór, z którym szybko i bezproblemowo rozpoczniesz proces pozbawiania drugiego rodzica władzy rodzicielskiej.

Adwokat Justyna Tokarska
zobacz stronę mojej kancelarii adwokackiej

podpis adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna