Pozew o rozwód z orzekaniem o winie, z dziećmi (przy jednym z rodziców)

0 out of 5

119,00 

Opis

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, z dziećmi (przy jednym z rodziców)

Dlaczego warto skorzystać z mojego wzoru, a nie jednego z ogólnodostępnych darmowych wzorów z Internetu?

Doświadczony adwokat

Nazywam się mecenas Justyna Tokarska, jestem adwokatem z 11-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Doskonalony latami

Oferowany wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie był przeze mnie udoskonalany przez lata praktyki na salach sądowych – dzięki temu wiem, co działa najlepiej.

Zawsze aktualny

Mój wzór uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach i w orzecznictwie (ostatnia aktualizacja – 10.08.2022) – darmowe wzory pozwów o rozwód często są już od dawna nieaktualne.

Dokładne instrukcje

Otrzymasz dokładne instrukcje i sugestie, jak uzupełnić zakupiony wzór.

Chcesz rozwieść się ze swoim współmałżonkiem z orzekaniem o winie, macie również dzieci, którymi chcesz się opiekować wyłącznie Ty, ale nie chcesz ponosić kosztów adwokata?

Jeśli tak, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup mojego autorskiego wzoru pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Dzięki temu otrzymasz dopracowany przez lata praktyki wzór, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na pozytywne dla Ciebie zakończenie procesu – rozwiedziesz się z winy współmałżonka, a Waszym dzieckiem będziesz się opiekować tylko Ty.


Piaseczno, dnia 25 sierpnia 2022  roku

Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział Cywilny
Solidarności 127

00-898 Warszawa

Powódka: Anna Kowalska
PESEL: 12345678910
zam. ul. Poznańska 1
05-500 Piaseczno

Pozwany: Jan Kowalski
zam. ul. Krakowska 2
05-500 Piaseczno

Opłata: 600 złotych (uiszczona przelewem na rachunek bankowy Sądu)

 

POZEW
O ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki Anny Kowalskiej i pozwanego Jana Kowalskiego przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego,
 2. pozostawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Aleksandrem Kowalskim urodzonym
  w dniu 27 stycznia 2017 roku w Radomiu obojgu rodzicom,
 3. ustalenie, że miejscem pobytu małoletniego Aleksandra Kowalskiego będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jego matki Anny Kowalskiej, 
 4. ustalenie, że pozwany Jan Kowalski ma prawo do osobistych kontaktów z małoletnim Aleksandrem Kowalskim w obecności matki dziecka/bez obecności matki dziecka i w miejscu zamieszkania małoletniego/ poza miejscem zamieszkania małoletniego:
  1. w każdą parzystą sobotę miesiąca od godziny 9.00 do godziny 16.00, 
  2. w każdy nieparzysty piątek miesiąca od godziny 17.00 do godziny 20.00, 
 5. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego Aleksandra Kowalskiego alimentów
  w wysokości po 1.700 (tysiąc siedemset) złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki do 10-go dnia każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat,
 6. nieorzekanie o sposobie korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania,
 7. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Karoliny Sąsiadki (wezwanie na adres: ul. Młynarska 1, 26-600 Radom) na fakt sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego syna stron
 8. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania według norm przepisanych.

Na potwierdzenie wyłącznej winy pozwanego w rozkładzie pożycia małżeńskiego przedstawiam następujące dowody i wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z tych dowodów (wskazane dowody są jedynie przykładowe):

 1. zeznań świadka Ewy Kowalskiej (ul. Dworcowa 1 m. 2, 05-500 Piaseczno),
 2. zrzutów ekranu z portali społecznościowych,
 3. raportu detektywistycznego,
 4. korespondencji smsowej/mailowej,
 5. nagrań i filmów,
 6. wydruki z systemu GPS,
 7. potwierdzenia przelewów,
 8. potwierdzenia rezerwacji w hotelach, rachunki za restauracje, rachunki za wyjścia do kina.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński w dniu 12 lipca 2021 roku w Piasecznie. Z małżeństwa posiadają jego małoletnie dziecko –  Aleksandra Kowalskiego urodzonego w dniu 27 stycznia 2017 roku w Radomiu.

Na początku trwania małżeństwa pożycie stron układało się prawidłowo. Małżonkowie kochali się, wspólnie podejmowali decyzje dotyczące ich wspólnego życia, okazywali sobie zrozumienie i wzajemne wsparcie. Z upływem czasu relacje stron się zmieniły.

 

Aby otrzymać dostęp do całego wzoru, musisz go zamówić tutaj!


Jeżeli szukasz pomocy w przeprowadzeniu rozwodu z winy współmałżonka i chcesz uzyskać rozstrzygnięcie dotyczące opieki nad dzieckiem, skorzystaj z opracowanego przeze mnie gotowego wzoru pozwu rozwodowego. Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw przed sądami rodzinnymi, a swoje doświadczenia z sal sądowych wykorzystałam, by ułatwić Ci rozpoczęcie procesu rozwodowego, bez ponoszenia wysokich kosztów wynagrodzenia adwokata.

 

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy jest możliwy?

Jedną z możliwości, jakie daje polskie prawo, jest przeprowadzenie rozwodu z orzeczeniem o winie. To rozwiązanie reguluje art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W jakim przypadku można je zastosować? Jeżeli można udowodnić, że do rozpadu małżeństwa doszło z winy jednego z małżonków. Czynem zawinionym mogą być różne działania krzywdzące małżonka, np.:

 • przemoc fizyczna lub psychiczna, 
 • niewierność, 
 • porzucenie, 
 • nałogi,

a także zaniechanie – np. bezczynny tryb życia. W dobrze przygotowanym pozwie rozwodowym, poza kwestiami formalnymi, muszą być przedstawione prawidłowo okoliczności, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Korzystając z mojego wzoru znajdziesz także wskazówki, jak uzupełnić pozew, aby zmaksymalizować swoje szanse na pozytywne rozstrzygnięcie.

 

Rozwód a opieka nad dzieckiem

Jeżeli masz dziecko, to zadbanie o jego dobro jest najważniejszą sprawą. W przygotowanym wzorze pozwu uwzględniłam wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców. W rozprawie rozwodowej zostanie określona także kwestia władzy rodzicielskiej – w uzasadnionych przypadkach Sąd może orzec o ograniczeniu bądź pozbawieniu jej drugiego rodzica, jeżeli uzna, że służy to dobru małoletniego dziecka.

Fakt, że dziecko po rozwodzie będzie mieszkać tylko z jednym z rodziców, niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Konieczne będzie ustalenie formy i częstotliwości kontaktów z dzieckiem dla drugiego z rodziców. Inną istotną kwestią jest określenie wysokości alimentów, które drugi rodzic (ten, który nie mieszka z dzieckiem) powinien opłacać, by brać udział w kosztach utrzymania swojego potomka. 

Warto pamiętać także, że jeżeli składamy wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie, istnieje możliwość ubiegania się o alimenty nie tylko na rzecz dziecka. Mogą być one przyznane także temu małżonkowi, który nie ponosi winy za rozpad związku małżeńskiego. W swojej praktyce wielokrotnie prowadziłam tego typu sprawy rozwodowe, a opracowany przeze mnie wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie uwzględnia wszystkie najlepsze praktyki, które stosuję działając w imieniu moich klientów.


Co wyróżnia mój wzór pozwu o rozwód z winą? Oto 3 ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową:

 • wzór przygotowany przez doświadczonego adwokata
 • gotowy wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa
 • dokładne instrukcje i sugestie pomagające w przygotowaniu pozwu

 

Oto, co zyskujesz, decydując się na zakup mojego gotowego wzoru pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, z dziećmi:

 • otrzymasz gotowy do wypełnienia wzór pozwu, dzięki czemu unikniesz kosztów wynagrodzenia adwokata,
 • otrzymasz dokładną instrukcję wypełnienia dokumentu, co pozwoli Ci na szybkie i bezproblemowe przygotowanie pozwu o rozwód,
 • dodatkowo otrzymasz przykładowo wypełniony pozew, dzięki czemu unikniesz ewentualnych błędów i pomyłek przy przygotowaniu tego ważnego dokumentu.

To jednak nie wszystko!

 • otrzymasz także informacje co do dalszego postępowania przed Sądem rodzinnym, co pozwoli Ci na złożenie pozwu i rozpoczęcie procesu rozwodowego,
 • do dyspozycji otrzymasz dokumenty dostępne są w najpopularniejszym formacie Microsoft Word, dzięki czemu bez problemu poradzisz sobie z ich otwarciem i edycją.

Innymi słowy – otrzymujesz w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, aby na własną rękę rozpocząć proces rozwodowy z orzekaniem o winie!

 

Najważniejsze cechy mojego wzoru pozwu o rozwód:

 • gotowy do wypełnienia
 • autorski
 • aktualny
 • łatwy w wypełnieniu

Masz pytania? Napisz do mnie! Jeżeli wszystko jest dla Ciebie jasne, zamów wzór, z którym szybko i bezproblemowo rozpoczniesz proces rozwodowy z winy współmałżonka, na zakończenie którego dzieckiem będziesz się opiekować wyłącznie Ty.

Adwokat Justyna Tokarska
zobacz stronę mojej kancelarii adwokackiej

podpis adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna