Pozew o podwyższenie alimentów

0 out of 5

69,00 

Opis

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów

Dlaczego warto skorzystać z mojego wzoru, a nie jednego z ogólnodostępnych darmowych wzorów z Internetu?

Doświadczony adwokat

Nazywam się mecenas Justyna Tokarska, jestem adwokatem z 11-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Doskonalony latami

Oferowany wzór pozwu o podwyższenie alimentów był przeze mnie udoskonalany przez lata praktyki na salach sądowych – dzięki temu wiem, co działa najlepiej.

Zawsze aktualny

Mój wzór uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach i w orzecznictwie (ostatnia aktualizacja – 10.08.2022) – darmowe wzory pozwów o podwyższenie alimentów często są już od dawna nieaktualne.

Dokładne instrukcje

Otrzymasz dokładne instrukcje i sugestie, jak uzupełnić zakupiony wzór.

Chcesz uzyskiwać wyższe alimenty, ale nie chcesz ponosić kosztów adwokata?

Jeśli tak, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup mojego autorskiego wzoru pozwu o podwyższenie alimentów. Dzięki temu otrzymasz dopracowany przez lata praktyki wzór, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na pozytywne dla Ciebie zakończenie procesu – zaczniesz otrzymywać wyższe niż aktualnie alimenty!


Piaseczno, dnia 26 sierpnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Piasecznie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Tadeusza Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Powódka: małoletnia Wiktoria Kowalska
PESEL
zam. ul. Litewska 16
05-500 Piaseczno

reprezentowana przez matkę
Annę Kowalską
zam. ul. Litewska 16
05-500 Piaseczno

Pozwany: Zbigniew Kowalski
Dolna 15
12-100 Szczytno

Wartość przedmiotu sporu: 15.600 złotych

Wolne od opłaty

 

POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

Działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniej Wiktorii Kowalskiej niniejszym wnoszę o:

 1. podwyższenie z dniem wniesienia pozwu zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego
  w Warszawie VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy z dnia 12 grudnia 2010 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt VI C 452/08 alimentów od pozwanego Zbigniewa Kowalskiego na rzecz małoletniej powódki Wiktorii Kowalskiej z kwoty po 700 złotych miesięcznie do kwoty po 2.000 (dwa tysiące) złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki dziecka Anny Kowalskiej do 10-go dnia każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności któregokolwiek ze świadczeń,
 2. zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postepowania poprzez zasądzenie od pozwanego Zbigniewa Kowalskiego na rzecz małoletniej powódki Wiktorii Kowalskiej alimentów w kwocie po 2.000 (dwa tysiące) złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki dziecka Anny Kowalskiej do 10-go dnia każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności któregokolwiek ze świadczeń,
 3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:
  1. zaświadczenia potwierdzającego uczęszczanie do szkoły,
  2. faktur VAT, paragonów fiskalnych, potwierdzeń płatności, biletów do teatru/kina,
  3. zaświadczenia lekarskiego,
  4. zeznań świadka Katarzyny Bolesławskiej (wezwanie na adres: ul. Potulna 25, 05-500 Piaseczno)

na potwierdzenie faktu wzrostu usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniej powódki
i wysokości wydatków ponoszonych przez przedstawicielkę ustawową celem ich zaspokojenia,

 1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ze zrzutów ekranu portalu społecznościowego pozwanego i zeznań świadka Anny Kulity (wezwanie na adres: Policka 22, 05-500 Piaseczno) na potwierdzenie faktu poprawy sytuacji finansowej pozwanego,
 2. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia zaświadczenia o zarobkach z ostatnich 6 miesięcy (kwota netto, kwota brutto, uwzględnienie wszelkich premii i dodatków), zeznań podatkowych za rok 2020 oraz rok 2021, a następnie przeprowadzenie dowodu z tych zeznań na potwierdzenie wysokich możliwości zarobkowych pozwanego

 

Aby otrzymać dostęp do całego wzoru, musisz go zamówić tutaj!


Raz zasądzona kwota alimentów może ulec zmianie – zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może to nastąpić, gdy dojdzie do tzw. zmiany stosunków. To dość nieostre pojęcie, dlatego tak ważne jest, aby pozew o podwyższenie alimentów był odpowiednio uargumentowany. W jasnym, klarownym przedstawieniu sytuacji przed Sądem pomoże skorzystanie z gotowego wzoru pozwu, który został przygotowany przez doświadczonego adwokata rodzinnego.

 

Kiedy można uzyskać podwyższenie alimentów?

Aby można było ubiegać się o podwyższenie kwoty przyznanych alimentów, muszą ulec zmianie warunki, na podstawie których została określona ich wysokość. Mówiąc w prosty sposób – musi nastąpić zmiana sytuacji życiowej – albo po stronie osoby, która otrzymuje alimenty, albo po stronie osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny.

Jakie mogą być przyczyny, które Sąd powinien uwzględnić jako argument za podwyższeniem alimentów? To może być:

 • zwiększenie uzasadnionych potrzeb osoby, która otrzymuje alimenty (np. koszty rosnące wraz z wiekiem dziecka, pojawiające się na skutek problemów ze zdrowiem, jak konieczność opłacania potrzebnej rehabilitacji czy terapii),
 • zwiększenie się zarobków osoby zobowiązanej do płacenia alimentów,
 • powiększenie majątku osoby płacącej alimenty (np. przez nabycie spadku, dużą wygraną na loterii itd.),
 • zmniejszenie się możliwości zarabiania przez rodzica, u którego przebywa dziecko,
 • usamodzielnienie się innych dzieci osoby, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny.

Okoliczności, które mogą stanowić dla Sądu uzasadnienie podniesienia wysokości alimentów, należy przedstawić jak najbardziej szczegółowo.

 

Jak starać się o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów może złożyć przedstawiciel ustawowy dziecka małoletniego lub pełnoletnie dziecko – to ważne, by pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie ustaje wraz z ukończeniem 18 roku życia. Wypełniając gotowy wzór pozwu i kierując się wskazówkami, krok po kroku uzupełnisz pozew o niezbędne elementy, takie jak:

 • właściwe oznaczenie Sądu,
 • poprawne oznaczenie stron sporu – czyli podanie danych powoda i pozwanego,
 • określenie wartości przedmiotu sporu – czyli kwoty, o jaką mają być podniesione alimenty, pomnożoną przez 12 miesięcy,
 • staranne i rzeczowe uzasadnienie dla podniesienia kwoty alimentów, oparte na dowodach.

Pamiętaj – alimenty nie są określone raz na zawsze. Opierając się na odpowiedniej argumentacji, przedstawionej w profesjonalnym wzorze pozwu, opracowanym przez doświadczonego prawnika, Ty i Twoje dziecko możecie uzyskać podwyższenie kwoty alimentów.


Co wyróżnia mój wzór pozwu o podwyższenie alimentów? Oto 3 ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową:

 • wzór przygotowany przez doświadczonego adwokata
 • gotowy wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa
 • dokładne instrukcje i sugestie pomagające w przygotowaniu pozwu

 

Oto, co zyskujesz, decydując się na zakup mojego gotowego wzoru pozwu o podwyższenie alimentów:

 • otrzymasz gotowy do wypełnienia wzór pozwu, dzięki czemu unikniesz kosztów wynagrodzenia adwokata,
 • otrzymasz dokładną instrukcję wypełnienia dokumentu, co pozwoli Ci na szybkie i bezproblemowe przygotowanie pozwu o podwyższenie alimentów,
 • dodatkowo otrzymasz przykładowo wypełniony pozew, dzięki czemu unikniesz ewentualnych błędów i pomyłek przy przygotowaniu tego ważnego dokumentu.

To jednak nie wszystko!

 • otrzymasz także informacje co do dalszego postępowania przed Sądem rodzinnym, co pozwoli Ci na złożenie pozwu i rozpoczęcie procesu starania się o podwyższenie alimentów,
 • do dyspozycji otrzymasz dokumenty dostępne są w najpopularniejszym formacie Microsoft Word, dzięki czemu bez problemu poradzisz sobie z ich otwarciem i edycją.

Innymi słowy – otrzymujesz w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, aby na własną rękę rozpocząć proces starania się o otrzymywanie wyższych alimentów!

 

Najważniejsze cechy mojego wzoru pozwu o podwyższenie alimentów:

 • gotowy do wypełnienia
 • autorski
 • aktualny
 • łatwy w wypełnieniu

Masz pytania? Napisz do mnie! Jeżeli wszystko jest dla Ciebie jasne, zamów wzór, z którym szybko i bezproblemowo rozpoczniesz proces podwyższania alimentów.

Adwokat Justyna Tokarska
zobacz stronę mojej kancelarii adwokackiej

podpis adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna