Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (paszport)

0 out of 5

59,00 

Opis

Wzór wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Dlaczego warto skorzystać z mojego wzoru, a nie jednego z ogólnodostępnych darmowych wzorów z Internetu?

Doświadczony adwokat

Nazywam się mecenas Justyna Tokarska, jestem adwokatem z 11-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Doskonalony latami

Oferowany wzór wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka był przeze mnie udoskonalany przez lata praktyki na salach sądowych – dzięki temu wiem, co działa najlepiej.

Zawsze aktualny

Mój wzór uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach i w orzecznictwie (ostatnia aktualizacja – 10.08.2022) – darmowe wzory wniosków o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka często są już od dawna nieaktualne.

Dokładne instrukcje

Otrzymasz dokładne instrukcje i sugestie, jak uzupełnić zakupiony wzór.

Chcesz sądownie wyegzekwować zgodę drugiego rodzica (wbrew jego woli) na wyrobienie Waszemu dziecku paszportu, ale nie chcesz ponosić kosztów adwokata?

Jeśli tak, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup mojego autorskiego wzoru wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Dzięki temu otrzymasz dopracowany przez lata praktyki wzór, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na pozytywne dla Ciebie zakończenie procesu – Twoje dziecko otrzyma paszport wbrew woli drugiego rodzica!


Piaseczno, dnia 5 sierpnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Piasecznie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Tadeusza Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Wnioskodawczyni: Beata Lisek
zam. ul. Promienna 49
05-500 Piaseczno
PESEL: 

Uczestnik: Krzysztof Wilczek
Ciemna 87
05-500 Piaseczno
PESEL: 

Opłata: 100 zł (uiszczona przelewem na rachunek bankowy Sądu)

WNIOSEK 

O ROZSTRZYGNIĘCIE O ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA

(wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu małoletniej)

Niniejszym działając w imieniu własnym wnoszę o zezwolenie Beacie Lisek na wyrobienie
i pobranie paszportu z właściwego organu, dla małoletniej Mai Wilczek urodzonej w dniu 23 lutego 2003 roku w Warszawie, bez zgody ojca małoletniej Tomasza Wilczek.

Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z korespondencji e-mailowej stron na potwierdzenie faktu utrudnionego kontaktu matki dziecka z ojcem małoletniej oraz jego braku zgody na wyrobienie paszportu dziecku bez uzasadnionych powodów.

Ponadto, wnoszę o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów postępowania w sprawie według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Z uwagi na niemożność pozyskania od uczestnika wymaganej zgody na wydanie paszportu dla małoletniej Mai Wilczek, wnioskodawczyni jest zmuszona do wystąpienia w przedmiotowej sprawie przed Sąd. Mimo podejmowania licznych prób przekonania ojca dziecka by wyraził na powyższe zgodę, Beacie Lisek nie udało się polubownie rozwiązać wynikłego sporu. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w ocenie wnioskodawczyni działanie uczestnika nie znajduje swojego uzasadnienia w przepisach prawa, jest sprzeczne z dobrem dziecka, a także nie jest poparte logiczną argumentacją, a wynika jedynie z zaborczej postawy uczestnika, który chcąc zemścić się na matce krzywdzi własne dziecko.

Paszport jest małoletniej Mai Wilczek niezbędny do przemieszczania się poza terytorium Rzeczpospolitej Polski wyłącznie w celach turystycznych i edukacyjnych. W niniejszej sprawie brak jest podstaw ku temu, aby zabronić dziecku spędzania wakacji, ferii czy korzystania z obozów i kolonii poza granicami kraju – zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza nią. Maja Wilczek przejawia zainteresowanie kulturą obcych krajów oraz nauką języków. Dziewczynka jest ciekawa świata i pragnie rozwijać swoje pasje. Nie rozumie z jakich powodów ojciec uniemożliwia jej powyższe. Na uwagę zasługuje fakt, iż ewentualne obawy uczestnika o wyjazd matki z dzieckiem na stałe za granicę są bezpodstawne i niczym nieuzasadnione. Beata Lisek posiada w kraju centrum swoich interesów życiowych i zawodowych. Jak wskazuje, nie zamierza opuszczać kraju w innych celach aniżeli wyjazdy turystyczne i edukacyjne.

 

Aby otrzymać dostęp do całego wzoru, musisz go zamówić tutaj!


Rodzice powinni wspólnie decydować w ważnych sprawach dotyczących życia dziecka (takich jak np. wyrobienie paszportu), także w przypadku, gdy ich związek się zakończył. Zdarzają się jednak sytuacje, w których osiągnięcie porozumienia z byłym partnerem nie jest możliwe. Gdy próby przekonania drugiego rodzica, który zachował prawo do współdecydowania o dziecku, nie przynoszą rezultatów, art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje rozstrzygnięcie sądowe.

 

W jakich sytuacjach można złożyć wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka?

Pierwsza kwestia to zakres władzy rodzicielskiej obojga byłych partnerów. Jeżeli jednemu z rodziców została odebrana władza rodzicielska, drugi rodzic może podejmować decyzje samodzielnie. Jeżeli po rozstaniu oboje zachowali pełną władzę rodzicielską lub w przypadku jednego z nich została ona ograniczona do decydowania o istotnych sprawach – wtedy wobec braku porozumienia należy złożyć odpowiedni wniosek do Sądu rodzinnego.

Co oznaczają tzw. istotne sprawy dziecka? Nie ma jednoznacznej ustawowej definicji, jednak wśród orzeczeń szczególnie często pojawiają się kwestie, które mogą wpływać na przyszłość dziecka, dotyczące:

 • wyrobienia paszportu,
 • wyjazdu na stałe za granicę,
 • wyboru szkoły lub przedszkola.

Szczególnie często do Sądów wpływają wnioski dotyczące okoliczności, w których jedno z rodziców nie zgadza się na wyrobienie paszportu, co uniemożliwia dopełnienie formalności związanych z wyjazdem zagranicznym.

 

Co powinno się znaleźć we wniosku do Sądu rodzinnego?

Sąd rozpoczyna postępowanie (nieprocesowe) na podstawie otrzymanego wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Z opracowanym przeze mnie wzorem pisma krok po kroku przygotujesz dokumenty rozpoczynające postępowanie.

W poprawnie wypełnionym wniosku powinny się znaleźć:

 • określenie odpowiedniego Sądu rejonowego (to Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka),
 • określenie wszystkich uczestników postępowania – czyli podanie ich dokładnych danych,
 • wskazanie celu wniosku – czyli uzyskania zgody na wydanie paszportu,
 • argumentacja, dzięki której Sąd może uznać wniosek za uzasadniony.

Aby rozpatrzyć wniosek, Sąd powinien wyznaczyć rozprawę podczas której rozpozna argumenty obu stron, a która zakończy się wydaniem decyzji uwzględniającej dobro dziecka. Zgoda na wyrobienie dziecku paszportu udzielona przez Sąd rodzinny dla urzędu wydającego paszport zastępuje zgodę drugiego z rodziców.


Co wyróżnia mój wzór wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka? Oto 3 ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową:

 • wzór przygotowany przez doświadczonego adwokata
 • gotowy wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa
 • dokładne instrukcje i sugestie pomagające w przygotowaniu wniosku

 

Oto, co zyskujesz, decydując się na zakup mojego gotowego wzoru wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka:

 • otrzymasz gotowy do wypełnienia wzór wniosku, dzięki czemu unikniesz kosztów wynagrodzenia adwokata,
 • otrzymasz dokładną instrukcję wypełnienia dokumentu, co pozwoli Ci na szybkie i bezproblemowe przygotowanie wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • dodatkowo otrzymasz przykładowo wypełniony wniosek, dzięki czemu unikniesz ewentualnych błędów i pomyłek przy przygotowaniu tego ważnego dokumentu.

To jednak nie wszystko!

 • otrzymasz także informacje co do dalszego postępowania przed Sądem rodzinnym, co pozwoli Ci na złożenie wniosku i rozpoczęcie procesu starania się o sądownie wyegzekwowaną zgodę drugiego rodzica na wydanie Twojemu dziecku paszportu,
 • do dyspozycji otrzymasz dokumenty dostępne są w najpopularniejszym formacie Microsoft Word, dzięki czemu bez problemu poradzisz sobie z ich otwarciem i edycją.

Innymi słowy – otrzymujesz w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, aby na własną rękę uzyskać paszport dla Twojego dziecka!

 

Najważniejsze cechy mojego wzoru wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka:

 • gotowy do wypełnienia
 • autorski
 • aktualny
 • łatwy w wypełnieniu

Masz pytania? Napisz do mnie! Jeżeli wszystko jest dla Ciebie jasne, zamów wzór, z którym szybko i bezproblemowo rozpoczniesz proces starania się o wydanie Twojemu dziecku paszportu, wbrew woli drugiego z rodziców.

Adwokat Justyna Tokarska
zobacz stronę mojej kancelarii adwokackiej

podpis adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna