Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

0 out of 5

59,00 

Opis

Wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Dlaczego warto skorzystać z mojego wzoru, a nie jednego z ogólnodostępnych darmowych wzorów z Internetu?

Doświadczony adwokat

Nazywam się mecenas Justyna Tokarska, jestem adwokatem z 11-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Doskonalony latami

Oferowany wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej był przeze mnie udoskonalany przez lata praktyki na salach sądowych – dzięki temu wiem, co działa najlepiej.

Zawsze aktualny

Mój wzór uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach i w orzecznictwie (ostatnia aktualizacja – 10.08.2022) – darmowe wzory wniosków o ograniczenie władzy rodzicielskiej często są już od dawna nieaktualne.

Dokładne instrukcje

Otrzymasz dokładne instrukcje i sugestie, jak uzupełnić zakupiony wzór.

Chcesz ograniczyć drugiemu z rodziców władzę rodzicielską nad Waszym dzieckiem, ale nie chcesz ponosić kosztów adwokata?

Jeśli tak, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup mojego autorskiego wzoru wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Dzięki temu otrzymasz dopracowany przez lata praktyki wzór, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na pozytywne dla Ciebie zakończenie procesu – ograniczysz drugiemu rodzicowi władzę rodzicielską!


Piaseczno, dnia 5 sierpnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Piasecznie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Tadeusza Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Wnioskodawczyni: Beata Lisek
zam. ul. Promienna 49
05-500 Piaseczno
PESEL: 

Uczestnik: Krzysztof Wilczek
Ciemna 87
05-500 Piaseczno
PESEL : 

Opłata: 100 zł (uiszczona przelewem na rachunek bankowy Sądu)

WNIOSEK 

O OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Działając w imieniu własnym (pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w załączeniu) wnoszę o: 

 1. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią Jagodą Wilczek urodzoną
  w Piasecznie w dniu 8 lutego 2016 roku matce Beacie Lisek,
 2. ograniczenie Krzysztofowi Wilczek władzy rodzicielskiej nad małoletnią Jagodą Wilczek do prawa do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i edukacji,
 3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:
  1. zeznań świadka Roberta Kowalskiego, wezwanie na adres: ul. Promienna 49,
   05-500 Piaseczno
  2. korespondencji sms-owej wnioskodawczyni i uczestnika,
  3. wykazu połączeń telefonicznych

na fakt sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniej Jagody Wilczek, braku współdziałania
w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz braku zainteresowania ojca dzieckiem

oraz zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kosztów postępowania według norm przepisanych.

Wnioskodawczyni i uczestnik nie podjęli próby pozasądowego rozwiązania sporu z uwagi na trudne relacje stron uniemożliwiające powyższe.

UZASADNIENIE

Małoletnia Jagoda Wilczek urodziła się w dniu 8 lutego 2016 roku w Warszawie. Jest dzieckiem pochodzącym z nieformalnego związku Beaty Lisek i Krzysztofa Wilczek. 

Rodzice małoletniej od roku 2014 pozostawali w konkubinacie. W sierpniu 2016 roku – gdy małoletnia miała pół roku – Krzysztof Wilczek wyjechał w celach zarobkowych do Anglii. Był to jego pierwszy tego typu wyjazd. Wrócił wówczas w grudniu 2016 roku. W sierpniu 2017 roku uczestnik ponownie wyjechał w celach zarobkowych, a środki zarobione za granicą były ogromnym wsparciem dla budżetu domowego. Beata Lisek i Krzysztof Wilczek planowali, że wkrótce wyjadą razem wraz z córką do Anglii. Zgodnie z ustaleniami, uczestnik miał wrócić do Polski w grudniu 2017 roku. Krzysztof Wilczek wrócił jednak bez zapowiedzi miesiąc wcześniej
i oświadczył zaskoczonej wnioskodawczyni, że to koniec ich związku. Na pytanie Beaty Lisek ,,co z Jagódką” odpowiedział, że ,,na razie nic i musi odpocząć”. Matka małoletniej zapytała wtedy, gdzie zatem ma mieszkać z córką – uczestnik odpowiedział, że ,,są dwa mosty niedaleko i tam może mieszkać”. Po usłyszeniu powyższej wypowiedzi, wnioskodawczyni wiedziała już, że nie może liczyć na pomoc uczestnika w wychowaniu małoletniej i zdana jest wyłącznie na siebie.

 

Aby otrzymać dostęp do całego wzoru, musisz go zamówić tutaj!


Władza rodzicielska, czyli obowiązki i prawa do opiekowania się dzieckiem (i jego ewentualnym majątkiem) oraz do wychowywania dziecka, przysługuje w równym stopniu obojgu rodzicom. Różne sytuacje życiowe mogą jedna doprowadzić do sytuacji, gdy ze względu na dobro dziecka, lepszym rozwiązaniem będzie ograniczenie praw jednego z rodziców. Taką sytuację przewiduje art. 107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe wyłącznie na podstawie orzeczenia Sądu, wydawanego w drodze postępowania nieprocesowego – czyli bez pozwanej strony. Podobnie jednak jak podczas procesu strona, która składa wniosek, musi udowodnić jego zasadność.

 

Władza rodzicielska – co oznacza?

Władza rodzicielska rozpoczyna się od momentu narodzin dziecka, aż do ukończenia 18 roku życia. Rodzice mają prawo decydować o miejscu zamieszkania, edukacji, leczeniu i majątku dziecka. Ich obowiązkiem jest troska o rozwój dziecka (psychiczny i fizyczny), rozwijanie jego zdolności, kształtowanie charakteru, zadbanie o odpowiednie warunki życia – dachu nad głową, wyżywienia, leczenia, odzieży.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć zarówno ojca, jak i matki dziecka. Sąd indywidualnie rozpatruje każdy wniosek – możliwe są różne rozstrzygnięcia. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza, że rodzic nie powinien mieć kontaktu z dzieckiem, niezmiennie powinien także łożyć na utrzymanie swojego dziecka.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – przyczyny

Jednym z przewidzianych prawem powodów dla ograniczenia władzy rodzicielskiej jest rozłączenie rodziców. Ma to swoje uzasadnienie gdy rodzice dziecka nie żyją wspólnie, pozostają w konflikcie i nie są w stanie porozumieć się w kwestii decyzji dotyczących wychowania dziecka, takich jak np.:

 • posłanie dziecka do przedszkola,
 • wybór szkoły,
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
 • decyzje dotyczące leczenia,
 • sposób spędzania wakacji przez dziecko.

Dla dobra dziecka, by możliwa była codzienna opieka, Sąd może ograniczyć władze drugiemu z rodziców (temu, który nie mieszka z dzieckiem po rozstaniu).

Drugą kodeksową przesłanką do ograniczenia władzy rodzicielskiej jest zagrożenie dobra dziecka. Co oznacza ten termin? To sytuacje gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub nie wypełniają swoich obowiązków. W ten sposób możliwa jest ochrona interesów osobistych i majątkowych dziecka.

Postępowanie dotyczące ograniczenia władzy rodzicielskiej zawsze jest starannie rozpatrywane przez Sąd. W przejściu przez cały proces formalny pomocny będzie gotowy wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, przygotowany na bazie wielu lat doświadczeń z reprezentowania klientów przed sądami rodzinnymi przez doświadczonego adwokata rodzinnego.


Co wyróżnia mój wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej? Oto 3 ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową:

 • wzór przygotowany przez doświadczonego adwokata
 • gotowy wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa
 • dokładne instrukcje i sugestie pomagające w przygotowaniu wniosku

 

Oto, co zyskujesz, decydując się na zakup mojego gotowego wzoru wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej:

 • otrzymasz gotowy do wypełnienia wzór wniosku, dzięki czemu unikniesz kosztów wynagrodzenia adwokata,
 • otrzymasz dokładną instrukcję wypełnienia dokumentu, co pozwoli Ci na szybkie i bezproblemowe przygotowanie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • dodatkowo otrzymasz przykładowo wypełniony wniosek, dzięki czemu unikniesz ewentualnych błędów i pomyłek przy przygotowaniu tego ważnego dokumentu.

To jednak nie wszystko!

 • otrzymasz także informacje co do dalszego postępowania przed Sądem rodzinnym, co pozwoli Ci na złożenie wniosku i rozpoczęcie procesu ograniczania drugiemu z rodziców władzy rodzicielskiej,
 • do dyspozycji otrzymasz dokumenty dostępne są w najpopularniejszym formacie Microsoft Word, dzięki czemu bez problemu poradzisz sobie z ich otwarciem i edycją.

Innymi słowy – otrzymujesz w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, aby na własną rękę ograniczyć drugiemu rodzicowi władzę rodzicielską nad Waszym dzieckiem!

 

Najważniejsze cechy mojego wzoru wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej:

 • gotowy do wypełnienia
 • autorski
 • aktualny
 • łatwy w wypełnieniu

Masz pytania? Napisz do mnie! Jeżeli wszystko jest dla Ciebie jasne, zamów wzór, z którym szybko i bezproblemowo rozpoczniesz proces ograniczania władzy rodzicielskiej drugiego rodzica.

Adwokat Justyna Tokarska
zobacz stronę mojej kancelarii adwokackiej

podpis adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna