Pozew o obniżenie alimentów

5.00 out of 5

69,00 

Opis

Wzór pozwu o obniżenie alimentów

Dlaczego warto skorzystać z mojego wzoru, a nie jednego z ogólnodostępnych darmowych wzorów z Internetu?

Doświadczony adwokat

Nazywam się mecenas Justyna Tokarska, jestem adwokatem z 11-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Doskonalony latami

Oferowany wzór wniosku o obniżenie alimentów był przeze mnie udoskonalany przez lata praktyki na salach sądowych – dzięki temu wiem, co działa najlepiej.

Zawsze aktualny

Mój wzór uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach i w orzecznictwie (ostatnia aktualizacja – 10.08.2022) – darmowe wzory pozwów o obniżenie alimentów często są już od dawna nieaktualne.

Dokładne instrukcje

Otrzymasz dokładne instrukcje i sugestie, jak uzupełnić zakupiony wzór.

Chcesz zacząć płacić niższe alimenty, ale nie chcesz ponosić kosztów adwokata?

Jeśli tak, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup mojego autorskiego wzoru pozwu o obniżenie alimentów. Dzięki temu otrzymasz dopracowany przez lata praktyki wzór, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na pozytywne dla Ciebie zakończenie procesu – zaczniesz płacić niższe alimenty!


Piaseczno, dnia 27 sierpnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Piasecznie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Tadeusza Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Powód: Daniel Lisek
Pogodna 28
05-500 Piaseczno
PESEL: 

Pozwany:
małoletni Michał Lisek
PESEL:
działający przez przedstawicielkę ustawową – matkę Sylwię Kowalską

oboje zamieszkali:
Pochmurna 16
05-500 Piaseczno

WPS: 6.000 zł (500 zł × 12)

POZEW
O OBNIŻENIE ALIMENTÓW

Działając w imieniu własnym:

1) zmianę wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 12 maja 2018 r., sygn. akt III RC 231/17 poprzez obniżenie zasądzonej ww. wyrokiem kwoty alimentów od powoda Daniela Lisek na rzecz małoletniego pozwanego Michała Lisek, ur. 10 maja 2013 r., z kwoty 1.500 zł miesięcznie do kwoty 1.000 zł miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia pozwu, płatnej do 10. dnia każdego bieżącego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku zwłoki w płatnościach którejkolwiek z rat, do rąk matki jako przedstawicielki ustawowej dziecka,

2) udzielenie zabezpieczenia roszczenia z pkt 1 przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie w sprawie o sygn. KMP 280/18 ponad kwotę 1.000 zł;

3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów:

 1. zaświadczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie o toczącej się egzekucji, sygn. KMP 280/18 na potwierdzenie faktu toczącego się wobec powoda postępowania egzekucyjnego w przedmiocie należności alimentacyjnych na rzecz małoletniego pozwanego;
 2. zestawienia faktur dokumentujących koszty utrzymania małoletniego pokrywane przez powoda na potwierdzenie faktu ponoszenia dodatkowych kosztów na utrzymanie dziecka ponad zasądzone alimenty,
 3. zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dotyczące powoda na potwierdzenie faktu trudnej sytuacji finansowej powoda na potwierdzenie faktu pogorszenia sytuacji zawodowej i finansowej powoda,
 4. dokumentacji zdrowotnej powoda na potwierdzenie faktu pogorszenia stanu zdrowia powoda.

5) dołączenie do akt niniejszej sprawy akt sprawy o alimenty toczącej się z powództwa małoletniego pozwanego reprezentowanego przez matkę jako przedstawicielkę ustawową przeciwko powodowi Sądem Rejonowym w Piasecznie, sygn. akt III RC 231/17, 

6) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Ponadto na podstawie na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. strona powodowa oświadcza, że pomiędzy stronami nie toczyły się mediacje ani też strony nie podjęły innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

 

Aby otrzymać dostęp do całego wzoru, musisz go zamówić tutaj!


Regularne płacenie zasądzonych alimentów to niepodważalny obowiązek. W wyniku różnych życiowych sytuacji może jednak okazać się, że osoba, na której spoczywa ten obowiązek, nie jest w stanie płacić wcześniej ustalonej kwoty ze względu na problemy np. finansowe.  W uzasadnionych przypadkach można uzyskać w Sądzie obniżenie alimentów. Jak tego dokonać bez ponoszenia wysokich kosztów wynagrodzenia adwokata? Warto skorzystać z gotowego wzoru pozwu o obniżenie alimentów, który opracowałam jako adwokat rodzinny z wieloletnim doświadczeniem. We wzorze do pobrania znajdują się także instrukcje dotyczące poprawnego wypełnienia.

 

Kiedy jest możliwe obniżenie alimentów?

Odpowiednie uzasadnienie wniosku o obniżenie alimentów jest niezwykle ważne, by uzyskać korzystną decyzję w takiej sprawie. Sąd ocenia każdą sprawę indywidualnie. Aby obniżenie alimentów mogło być brane pod uwagę, musi zajść zmiana w możliwościach zarobkowych osoby, której zasądzono płacenie alimentów, lub zmiana w zakresie potrzeb osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Obniżenie alimentów jest możliwe także, gdy zachodzi tylko jedna z tych okoliczności. Warto jednak pamiętać, że w przypadku alimentów na rzecz dziecka, Sąd uwzględnia to, że jego potrzeby mogą wzrastać wraz z wiekiem.

W jakich konkretnie sytuacjach Sąd może zgodzić się na obniżenie alimentów? Wśród przykładów orzeczeń można znaleźć m.in.

 • otrzymanie przez dziecko (lub innego uprawnionego) znacznego majątku, spadku,
 • podjęcie pracy lub otrzymanie stypendium przez uprawnionego,
 • zawarcie małżeństwa przez dziecko, które otrzymywało alimenty,
 • obniżenie się kosztów utrzymania dziecka (np. po zakończeniu rehabilitacji czy rezygnacji z zatrudniania niani),
 • zwiększenie się nakładów pozafinansowych na utrzymanie dziecka, przez płacącego alimenty rodzica,
 • utrata pracy lub innych źródeł dochodu (niezawinione) przez zobowiązanego do płacącego alimenty,
 • przejście na emeryturę przez płacącego alimenty.

 

Jak starać się o obniżenie alimentów?

Aby starać się o obniżenie alimentów konieczne jest skierowanie odpowiednio przygotowanego pozwu. Powinien on być złożony w Sądzie miejsca zamieszkania osoby, która otrzymuje alimenty. To uprawniony do otrzymywania alimentów jest stroną w sprawie – jeżeli to małoletnie dziecko, w jego imieniu będzie występować jego rodzic. W pozwie, który w prosty sposób przygotujesz na podstawie gotowego wzoru, określisz także tzw. wartość przedmiotu sporu – czyli kwotę o jaką chcesz obniżyć alimenty, pomnożoną przez 12 miesięcy. W pozwie potrzebne jest także wskazanie źródła zobowiązania – czyli wyrok zasądzający alimenty oraz uzasadnienie pozwu.


Co wyróżnia mój wzór pozwu o obniżenie alimentów? Oto 3 ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową:

 • wzór przygotowany przez doświadczonego adwokata
 • gotowy wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa
 • dokładne instrukcje i sugestie pomagające w przygotowaniu pozwu

 

Oto, co zyskujesz, decydując się na zakup mojego gotowego wzoru pozwu o obniżenie alimentów:

 • otrzymasz gotowy do wypełnienia wzór pozwu, dzięki czemu unikniesz kosztów wynagrodzenia adwokata,
 • otrzymasz dokładną instrukcję wypełnienia dokumentu, co pozwoli Ci na szybkie i bezproblemowe przygotowanie pozwu o obniżenie alimentów,
 • dodatkowo otrzymasz przykładowo wypełniony pozew, dzięki czemu unikniesz ewentualnych błędów i pomyłek przy przygotowaniu tego ważnego dokumentu.

To jednak nie wszystko!

 • otrzymasz także informacje co do dalszego postępowania przed Sądem rodzinnym, co pozwoli Ci na złożenie pozwu i rozpoczęcie procesu starania się o obniżenie alimentów,
 • do dyspozycji otrzymasz dokumenty dostępne są w najpopularniejszym formacie Microsoft Word, dzięki czemu bez problemu poradzisz sobie z ich otwarciem i edycją.

Innymi słowy – otrzymujesz w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, aby na własną rękę rozpocząć proces starania się o obniżenie płaconych przez Ciebie alimentów!

 

Najważniejsze cechy mojego wzoru pozwu o obniżenie alimentów:

 • gotowy do wypełnienia
 • autorski
 • aktualny
 • łatwy w wypełnieniu

Masz pytania? Napisz do mnie! Jeżeli wszystko jest dla Ciebie jasne, zamów wzór, z którym szybko i bezproblemowo rozpoczniesz proces starania się o obniżenie alimentów.

Adwokat Justyna Tokarska
zobacz stronę mojej kancelarii adwokackiej

podpis adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna