Pozew o obniżenie alimentów

69,00 

Zobacz koszyk

Opis

Wzór pozwu o obniżenie alimentów

Chcesz zacząć płacić niższe alimenty, ale nie chcesz ponosić kosztów adwokata?

Jeśli tak, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup mojego autorskiego wzoru pozwu o obniżenie alimentów. Otrzymasz dopracowany przez lata praktyki wzór, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na wygraną!

 

Chcesz podejrzeć fragment sprzedawanego wzoru wniosku o obniżenie alimentów?
Kliknij w „Zobacz fragment wzoru” nad lub pod opisem!

 

Dlaczego warto skorzystać z mojego gotowego pozwu o obniżenie alimentów, a nie jednego z ogólnodostępnych darmowych wzorów z Internetu?

 • Jestem adwokatem z 11-letnim doświadczeniem,
 • Oferowany wzór pozwu o obniżenie alimentów był przeze mnie udoskonalany przez lata praktyki na salach sądowych – dzięki temu wiem, co działa najlepiej,
 • Mój gotowy wzór uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach i w orzecznictwie (ostatnia aktualizacja – 06.04.2022) – darmowe wzory pozwów o obniżenie alimentów często są już od dawna nieaktualne,
 • Otrzymasz dokładne instrukcje i sugestie, jak uzupełnić zakupiony wzór.

 

Kupując ode mnie ten wzór, otrzymasz w ciągu kilku sekund po zakupie na maila:

 1. Wzór pozwu o obniżenie alimentów do wypełnienia Twoimi danymi,
 2. Przykładowo wypełniony pozew o obniżenie alimentów,
 3. Dokładne sugestie i instrukcje co do wypełnienia i składania pozwu oraz informacje co do dalszego postępowania przed Sądem rodzinnym

Dokumenty dostępne są w najpopularniejszym formacie Microsoft Word, dlatego też każdy bez problemu poradzi sobie z ich otwarciem i edycją.

Innymi słowy – otrzymujesz w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, aby na własną rękę zacząć płacić niższe alimenty!

 

Adwokat Justyna Tokarska
zobacz stronę mojej kancelarii adwokackiej

podpis adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna

Poniżej znajdziesz krótki fragment sprzedawanego wzoru:

Piaseczno, dnia 27 marca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Piasecznie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Tadeusza Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Powód: Daniel Lisek
Pogodna 28
05-500 Piaseczno
PESEL: 

Pozwany:
małoletni Michał Lisek
PESEL:
działający przez przedstawicielkę ustawową – matkę Sylwię Kowalską

oboje zamieszkali:
Pochmurna 16
05-500 Piaseczno

WPS: 6.000 zł (500 zł × 12)

POZEW
O OBNIŻENIE ALIMENTÓW

Działając w imieniu własnym:

1) zmianę wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 12 maja 2018 r., sygn. akt III RC 231/17 poprzez obniżenie zasądzonej ww. wyrokiem kwoty alimentów od powoda Daniela Lisek na rzecz małoletniego pozwanego Michała Lisek, ur. 10 maja 2013 r., z kwoty 1.500 zł miesięcznie do kwoty 1.000 zł miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia pozwu, płatnej do 10. dnia każdego bieżącego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku zwłoki w płatnościach którejkolwiek z rat, do rąk matki jako przedstawicielki ustawowej dziecka,

2) udzielenie zabezpieczenia roszczenia z pkt 1 przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie w sprawie o sygn. KMP 280/18 ponad kwotę 1.000 zł;

3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów:

 1. zaświadczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie o toczącej się egzekucji, sygn. KMP 280/18 na potwierdzenie faktu toczącego się wobec powoda postępowania egzekucyjnego w przedmiocie należności alimentacyjnych na rzecz małoletniego pozwanego;
 2. zestawienia faktur dokumentujących koszty utrzymania małoletniego pokrywane przez powoda na potwierdzenie faktu ponoszenia dodatkowych kosztów na utrzymanie dziecka ponad zasądzone alimenty,
 3. zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dotyczące powoda na potwierdzenie faktu trudnej sytuacji finansowej powoda na potwierdzenie faktu pogorszenia sytuacji zawodowej i finansowej powoda,
 4. dokumentacji zdrowotnej powoda na potwierdzenie faktu pogorszenia stanu zdrowia powoda.

5) dołączenie do akt niniejszej sprawy akt sprawy o alimenty toczącej się z powództwa małoletniego pozwanego reprezentowanego przez matkę jako przedstawicielkę ustawową przeciwko powodowi Sądem Rejonowym w Piasecznie, sygn. akt III RC 231/17, 

6) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Ponadto na podstawie na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. strona powodowa oświadcza, że pomiędzy stronami nie toczyły się mediacje ani też strony nie podjęły innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

 

Aby otrzymać dostęp do całego wzoru, musisz go zamówić powyżej!